با ما همراه باشید

تماس با ما

جهت بررسی، معرفی و نقد آثار اعم از کتاب رمان، شعر و نقد و تحلیل،

لطفا از طریق ایمیل رسمی سایت کافه کاتارسیس به آدرس

info.cafecatharsis@gmail.com یا فرم زیر اقدام نمایید.