با ما همراه باشید

اختصاصی کافه کاتارسیس

دوستت دارم وُ دیوانه‌وار…

دوستت دارم وُ دیوانه‌وار...

دوستت دارم وُ دیوانه‌وار…

دانلود شعر

 

حزب تودۀ ابرها…

 

چگونه زیر خروارها خاموشی

خودش ماند آسمان

مگر چه خورشیدی در تخیّلش می‌سوخت؟

با کدام ترفند می‌توان پیوست به وسعت

و عُضو حزبِ تودۀ ابرها شد؟

با من حرف بزن

سنگ، شوخی سنگینی ست با گنجشک

تسلی‌ام نمی‌دهد استعداد ستاره دادن

و خوشبخت نیست شب با داشته‌هاش

محاصره شده‌ام

در آن‌ همه شعر که برایت سروده‌ام

و غمی از دلم برنمی‌دارد چراغ

بااین‌حال

کال‌تر از آنم که بفهمم حدی دارد خورشید

بی‌اعتنایی فضیلت آفتابگردان نیست

غریزه‌ی او سمت نور چرخیدن است

ماهی را چه به رذیلتِ

خود را به خواب زدن برای آب؟

 

دوستت دارم و دیوانه‌وار

دوستت دارم و دیوانه‌وار

دوستت دارم وُ

 

شعار است شعری

که از پسِ بازگو کردنِ این گیاه

برنمی‌آید

منبع

سماع در سنگستان

آیدا گلنسایی

نشر مروارید

دوستت دارم وُ دیوانه‌وار…

 

 

 

برترین‌ها