با ما همراه باشید

احمد شاملو

چه بی‌تابانه می‌خواهم‌ات… فراقی احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

چه بی‌تابانه می‌خواهمت… فراقی احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

فراقی

چه بی‌تابانه می‌خواهم‌ات ای دوری‌ات آزمون تلخِ زنده به گوری!

چه بی‌تابانه تو را طلب می‌کنم!

بر پشت سمندی

گوئی

نو زین

که قرارش نیست.

و فاصله

تجربه‌ئی بی‌هوده‌ است.

 

بوی پیرهن‌ات،

این‌جا

و اکنون._

 

کوه‌ها در فاصله

سردند.

دست

در کوچه و بستر

حضورِ مأنوسِ دستِ تو را می‌جوید،

و به راه اندیشیدن

یأس را

رَج می‌زند.

 

بی‌نجوایِ انگشتان‌ات

فقط._

و جهان از هر سلامی خالی ست.

فرودین 1354

رم

منبع

مجموعه اشعار احمد شاملو

دفتر دشنه در دیس

نشر نگاه

 

مطالب بیشتر

1. آیدا در آینه با صدای احمد شاملو

2. بگذار برخیزد مردم بی‌لبخند

3. قصۀ دخترای ننه دریا؛ شعر و صدا: احمد شاملو

4. من بامدادم سرانجام؛ شعر و صدا: احمد شاملو

5. ما نیز روزگاری با صدای احمد شاملو

6. سرود ابراهیم در آتش؛ شعر و صدا: احمد شاملو

7. از عموهایت؛ شعر و صدا: احمد شاملو

8. آیا انتخاب از شعرهای شاملویی شاملو امکان‌پذیر است؟

9. همراه با ادونیس و کلاراخانس دربارۀ شاملو

10. چرا شاملو حافظ را ستایش و سعدی را نکوهش کرد؟

چه بی‌تابانه می‌خواهمت… فراقی احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

چه بی‌تابانه می‌خواهمت… فراقی احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

چه بی‌تابانه می‌خواهمت… فراقی احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

برترین‌ها