با ما همراه باشید

اختصاصی کافه کاتارسیس

انتشار «آواز ماهی بی‌نام»؛ اولین مجموعه داستان رضا جمالی حاجیانی

منتشر شده

در

آواز ماهی بی‌نام؛ سفری بصیرت‌بخش به قلمرو خدای مردگان هادس

انتشار «آواز ماهی بی‌نام»؛ اولین مجموعه داستان رضا جمالی حاجیانی

رضا جمالی حاجیانی: آغازِ داستانِ داستان، از سیزده سالگی من است. از «ناهارِ روز دوشنبه» که در « سروش نوجوان » چاپ می‌شود. نه، از پیش‌تر، از کودکی من زیر آسمانِ «دشتی» که اولین دشت من از دنیاست. از قصه‌های پر از غولک و پریزاد و اسبِ «ابر و باد» مادرم. از افسانه‌ی دختری که می‌خندید؛ از خنده‌اش گل سبز می‌شد، گریه می‌کرد؛ از گریه‌اش باران می‌بارید.‌ از امکان تجربه‌ی دنیایی غریب. به غایت غریب. در کرانی که «کوه نمک» دارد (گنبدی از نمک، باور می‌کنید؟) سرحداتی که سبخ‌زارها و رودخانه‌ و تشباد دارد، قلمروی که نخل بسیارو تابستان بلند و علفزاران وسیع گل زرد و مَرمَرِشک دارد. سرزمینی که زار و جن دارد آن‌چنان واقع و پذیرفتنی که رئالیسم جادویی آمریکای جنوبی گوشه‌ای از روزمره‌ی مردم است.

داستان با من است که شعر سر می‌رسد: کوک با دربه دری‌های سال‌های جوانی. همسایه‌ی خانه‌به دوشی‌های من. معشوق اول اما، همیشه به خاطر می‌ماند. ‌

حالا برس نرسِ چهل سالگی حاصل زیستن مدامم با داستان، شده این کتابِ «آوازِ ماهیِ بی‌نام»؛ که «نشر گمان» محبت کرده در مجموعه‌ی « آورده‌اند که » بسیار شکیل و بی‌اشکال درش آورده .سپاس ویژه‌ام برای دوستان نشر گمان ،به خاطر تجربه‌ی ویرایشی دلپذیر. ممنونم که با تأنی و تمرکز و دقت کتاب را خواندند و به صواب پیشنهادها دادند.

در این روزگارِ کرونایی، آدم به فکر هزار مصیب ممکن و درگیر هزار داستان‌ رئال و سورئال روزانه است. می‌دانم. اما مصرّم، حتا در این وفور تلخکامی‌های یومیه، این کتاب را، که حاصل حوصله‌ی چندین ساله‌ی من است، حوصله کنید و بخوانید.

لطف دوستان “نشر گمان ” را در این روزهای نامیزانی نشر و کتاب، عمری به خاطر خواهم داشت. مابقی عمر با این حد نزدیکی نیستی، یک روز یا سال‌های سال باشد نمی‌دانم.

انتشار «آواز ماهی بی‌نام»؛ اولین مجموعه داستان رضا جمالی حاجیانی

مشخصات کتاب

آوازِ ماهیِ بی‌نام

نشر گمان

چاپ نخست: بهار 1400

شمارگان: 1200 نسخه

طراح جلد : بهرام داوری

قیمت : 35000 تومان

 

آشنایی با نویسنده

از طرف جنوب؛ شعر: رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

رضا جمالی حاجیانی، متولد ۱۳۵۷، کاکی، بوشهر.
از پس انصراف از رشته‌ی تکنسین اتاق عمل؛ لیسانس مدیریت صنعتی گرفت و پس از انصراف از ارشد ادبیات فارسی، تحصیل در کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک را به پایان رساند اما دفاع نکرد.‌
شاعر کتاب‌های “چند ورقه مه”، چاپ اول ۱۳۹۱، “ماهیان خاکزی” چاپ اول ۱۳۹۴، “ازلیات”، چاپ اول ۱۳۹۸، هر سه در نشر چشمه.

مطالب بیشتر

1. درنگی در مجموعه شعر «چند ورقه مه» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

2. چند سروده از رضا جمالی حاجیانی

3. درنگی در مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

4. از طرف جنوب؛ شعری از رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

5. درنگی در مجموعه شعر «ماهیان خاکزی» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

 

 

 

 

برترین‌ها