با ما همراه باشید

اختصاصی کافه کاتارسیس

از طرف جنوب؛ شعر: رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

منتشر شده

در

از طرف جنوب؛ شعر: رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

از طرف جنوب؛ شعر: رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

 

من از طرف جنوب آمده‌ام

برای شما از دریا و آفتاب حرف بزنم

و از گیسوانِ زنی

که خواهرِ ناتنیِ موج‌هاست

 

با دهانی که به گلو نمی‌رسد

به ایستگاهی متروکه می‌انجامد در جمعه‌ای ابری

چنان ابری

که بلیت‌های دوسویه باطل می‌شوند

و چشم‌هایی با دو دانۀ انگور

شناور در شرابی سرخ

با اضطراب‌ها و سرگیجه‌ها و

چه‌ها و چه‌ها

آمده‌ام برای شما از دریا و آفتاب حرف بزنم

و از زنی

که نام کوچکش آوازِ مدامم بود اگر پرنده‌ای بودم

هر صبح و غروب

 

تنهاتر از «هدایت» در غربتِ جهان

مُرده بودم و سایه‌ام

کنارم دراز کشیده بود

دستش بر سینه

سرش رو به آسمانی که معجزه‌ای نداشت:

 

مرا بیامرز بادِ جنوب

که پوستم بوی دریا می‌دهد و

بر شانه‌ام

گردِ غله نشسته است

 

بیامرزم

که رؤیاهای جوان‌مرگ‌شده در خود دارم

انگشت بر لب‌هایم بگذار و

برای آوازهای مرده فاتحه بخوان

 

من حاملِ بیست و چهار ساعتۀ دقایقی از دوردست بودم:

ای دچار شوی به یادآوری

هر روز بشویی شن‌ها را از پوستت

غروب را بتکانی از پیشانی‌ات

من مرغ دریایی دیده بودم در سکناتت

و خیال می‌کردم دریا در تو سُکنا دارد

یک‌باره

کمرِ تفنگی شکسته شد در دلت

و شلیک…

من از طرفِ جنوب آمده‌ام از این به بعد

از دریا وآفتاب حرف بزنم

از زنی زیبا

که در گوشم گفت: زنده شو بیا

بیا جنوبِ یکدیگر باشیم

و به‌هم کوچ کنیم

 

منبع

ماهیان خاکزی

رضا جمالی حاجیانی

نشر چشمه

از طرف جنوب؛ شعر: رضا جمالی حاجیانی با صدای آیدا گلنسایی

 

مطالب بیشتر

1. برای آشتی؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

2. اخراج؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

3. داودی‌ها؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

4. بادآورده؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

5. برای ناییریکا؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

6. بن‌بست؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

7. مرثیه‌ای برای مریم میرزاخانی؛ شعر و صدا: آیدا گلنسایی

برترین‌ها