با ما همراه باشید

اختصاصی کافه کاتارسیس

شبانه‌ای از احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

منتشر شده

در

شبانه‌ای از احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

وه! چه شب‌هایِ سحرسوخته
من
خسته
در بسترِ بی‌خوابی‌یِ خویش
در بی‌پاسخ ویرانه‌ی هر خاطره را کز تو در آن
یادگاری به نشان داشته‌ام کوفته‌ام.کس نپرسید ز کوبنده و لیک
با صدای تو که می‌پیچد در خاطر من:
«_کیست کوبنده‌ی ِدر؟»


هیچ در باز نشد
تا خطوطِ گُم و رویایی رُخسار ِتو را
بازیابم من یک بارِ دگر…


آه! تنها همه‌جا، از تکِ تاریک، فراموشی‌یِ کور
سویِ من داد آواز
پاسخی کوته و سرد:
«_مُرد دل‌بندِ تو، مَرد»


راست است این سخنان:
من چنان آینه‌وار
در نظرگاهِ تو اِستادم پاک،
که چو رفتی ز برم
چیزی از ماحصلِ عشقِ تو بر جای نماند
در خیال و نظرم
غیرِ اندوهی در دل، غیر نامی به زبان،
جز خطوط گُم و ناپیدایی
در رسوبِ غم ِروزان و شبان…


لیک ازین فاجعه‌یِ ناباور
با غریوی که
ز دیدارِ به ناهنگام‌ات
ریخت در خلوت و خاموشی‌یِ دهلیزِ فراموشیِ من،
در دلِ آینه
باز
سایه می‌گیرد رنگ
در اتاقِ تاریک
شبحی می‌کشد از پنجره سر،
در اجاقِ خاموش
شعله‌یی می‌جهد از خاکستر.


من درین بسترِ بی‌خوابی‌یِ راز
نقشِ رویایی‌یِ رُخسارِ تو می‌جویم باز.


با همه چشم تو را می‌جویم
با همه شوق تو را می‌خواهم
زیرِ لب باز تو را می‌خوانم
دائم آهسته به نام


ای مسیحا

اینک!
مرده‌یی در دلِ تابوت تکان می‌خورد آرام آرام…

1333

شبانه‌ای از احمد شاملو با صدایِ امیر بیات

منبع

مجموعه اشعار احمد شاملو

دفترِ هوایِ تازه

نشر نگاه


آشنایی با امیر بیات

امیر بیات دارندۀ سه مدال طلای جهانی در رشتۀ بدنسازی، داور بین‌المللی، نایب رییس فدراسیون بدنسازی جهان، مدرس بدنسازی در صداوسیما و تاجر تجهیزات ورزشی است.

مطالب بیشتر

1. ارغوان سرودۀ هوشنگ ابتهاج با صدای امیر بیات

2. شعرِ توکیستی سرودۀ فریدون مشیری با صدایِ امیر بیات

3. چه بی‌تابانه می‌خواهمت؛ شعر احمد شاملو با صدای امیر بیات

4. غزلی از حافظ با صدای امیر بیات

5. غزلی از سعدی با صدای امیر بیات

برترین‌ها