با ما همراه باشید

آرشیو اسلایدها

آخرین وسوسه‌‌ی مسیح

آخرین وسوسه‌ی مسیح

وقتی دنیا را آفرید حتم دارم

که خود را توی هچل انداخت.

ماهی فریاد می‌زند: ای خدا مرا کور نکن.

نگذار وارد تور شوم.

ماهیگیر فریاد می‌زند: خدایا ماهی را کور کن.

وادارش کن وارد تور شود.

خدا به کدامش گوش کند؟

گاهی حرف ماهی را گوش می‌کند

و گاهی حرف ماهیگیر را.

و این‌جوریست که دنیا می‌چرخد…

برگرفته از کتاب

آخرین وسوسه‌ ی مسیح

آخرین وسوسه‌ی مسیح

نیکوس کازانتزاکیس

ترجمه صالح حسینی

انتشارات نیلوفر

مطالب مرتبط

  1. هرج و مرج محض
  2. در باب پر حرفی نویسندگان
  3. مثل یک حلزون بی‌صدف
  4. عنصر عظمت
  5. توان انتقاد

 

برترین‌ها