با ما همراه باشید

نقد و بررسی کتاب

دکتر سعید پورعظیمی: خار دان آن را ‌که خرما دیده‌ای

دکتر سعید پورعظیمی: خار دان آن‌که خرما 

چکیده: سعید پورعظیمی در مقاله‌ای با عنوان «ای امان از این امانت‌خوار» در شماره 671 آینه پژوهش، به نقد کتاب «خاطرات عارف قزوینی» که توسط نورمحمدی منتشر شده، پرداخته است. نورمحمدی نیز در شماره 281 در مقاله‌ای با عنوان «کلیت کار را قابل دفاع می‌دانم» به ایشان پاسخ داده‌اند. نوشتار پیش رو، پاسخ مجدد پورعظیمی به یادداشت نورمحمدی است.

کلیدواژه‌ها: نقد، مهدی نورمحمدی، جوابیه نقد، سعید پورعظیمی، نقد مقاله، عارف قزوینی، کتاب خاطرات عارف قزوینی، نقد کتاب.

آقای مهدی نورمحمدی در شمارۀ 182 مجلۀ آینۀ پژوهش (سال سی و یکم، شمارۀ دوم، خرداد و تیر 1399) یادداشتی با عنوان «کلیت کار را قابل دفاع می‌دانم» در پاسخ به مقالۀ من «ای امان از این امانت‌خوار!» مرقوم فرموده، لحن مرا «پرخاشگرانه، فاقد نزاکت و به دور از اصول اخلاقی» خوانده و با آسمان و ریسمان‌ بافتن و فرافکنی، اسباب تشفّی خاطر خود را فراهم کرده‌اند و سرانجام از این توهّم غریب رها شدند که من به تعبیر ایشان «بانفوذ فراوان در مطبوعات و رسانه‌ها و لابی‌های متعدد» مانع انتشار این جوابیه شده‌ام.

کار هرکس معرِّف اوست و از آن پس هرآنچه گفته شود در دایرۀ حواشی است؛ از این روی، من عزم پاسخ به یادداشت ایشان را نداشتم؛ اما به حکم این مثل عربی که «ترکُ الجَوابِ داعِیَهٌ لِلإِرتیابِ» (پرهیز از پاسخگویی گاه شبهه‌آفرین می‌شود) فقط محض زدودن پاره‌ای ابهام‌ها این سطرها را می‌نویسم و دیگر _ به رغم خواست ایشان که می‌کوشند ناداشته‌های آثارشان را با هیاهو و نشاندن خود در مقامِ «طفلک»پُر کنند_ در میدان این مجادلۀ قلمی، تجدید مطلع نخواهم کرد؛ زیرا کتاب‌های ایشان و مقالات من خود زبانی گویا دارند و حاجت به نزاع دو جانبه نیست و خوانندگان از کیفیت نثر و شیوۀ استدلال آقای نورمحمدی در آثارشان و نیز آن جوابیه، حدود دانش وی را در می‌یابند.

دانلود مقالۀ پورعظیمی

دکتر سعید پورعظیمی: خار دان آن‌که خرما 

مطالب بیشتر

1. منصور اوجی: سعید پورعظیمی شبیه نامش است!

2. انتشار چاپ دوم من بامدادم سرانجام؛ یادنامۀ انتقادی احمد شاملو

3. انتشار چاپ چهارم بام بلند همچراغی؛ گفتگو با آیدا سرکیسیان

4. ابراهیم گلستان: فیلم‌های فرهادی واقعا فیلم است

5. مرگ شاملو به روایت آیدا

 

 

 

 

 

 

برترین‌ها