با ما همراه باشید

موسیقی خارجی

ترانۀ I surrender با صدای بی‌نظیر سلندیون

منتشر شده

در

ترانۀ I surrender با صدای بی‌نظیر سلندیون

دانلود آهنگ

ترانۀ I surrender (من تسلیم) با صدای بی‌نظیر سلندیون (Celine Dion)

I surrender

من تسلیم

There’s so much life I’ve left to live
من رها شده‌ام تا زندگی کنم زندگی بی‌انتهاست

And this fire is burning still
و این آتش هنوز هم می‌سوزاند

When I watch you look at me
وقتی می‌بینم من را نگاه می‌کنی

I think I could find the will
فکر می‌کنم توانستم چیزی که می‌خواهم را بیابم

To stand for every dream
برای هر رویایی ماندگار و نامیرا

And forsake this solid ground
و برای رهایی از زمین ِ مطمئن

And give up this fear within
و این ترس درونی را رها می‌کنم

Of what would happen if they ever knew
مگر چه پیش می‌آید که دیگران هیچ‌وقت نفهمند

I’m in love with you
من عاشقم با تو

‘Cause I’d surrender everything
چون من در همه چیز تسلیمم

To feel the chance to live again
احساس می‌کنم فرصتی برای زندگی دوباره دارم

I reach to you
من به تو می‌رسم

I know you can feel it too
من می‌دانم تو می‌توانی این را احساس کنی

We’d make it through
ما آن را می‌سازیم

A thousand dreams I still believe
هزاران رویا که هنوز هم باورشان دارم

I’d make you give them all to me
من می‌خواهم تو همه آن‌ها را به من بدهی

I’d hold you in my arms and never let go
من می خواهم در آغوشت بگیرم تا هیچ‌وقت نتوانی بروی

I surrender
من تسلیم

I know I can’t survive
من می‌دانم من نمی‌توانم زنده بمانم

Another night away from you
یک شب دیگر دور از تو

You’re the reason I go on
تو دلیلی برای رفتنی

And now I need to live the truth
و حالا من احتیاج به حقیقت زندگی دارم

Right now, there’s no better time
حالا؛ هیچ زمان بهتری وجود ندارد

From this fear I will break free
من ترس را خواهم شکست تا آزاد بشوم

And I’ll live again with love
و من دوباره با عشق زندگی می‌خواهم

And no they can’t take that away from me
و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از من دور کند

And they will see
و آن‌ها خواهند دید

‘Cause I’d surrender everything
چون من می‌خواهم همه چیز تسلیم بشود

To feel the chance to live again
احساس می‌کنم فرصتی برای زندگی دوباره دارم

I reach to you
من به تو می‌رسم

I know you can feel it too
من می‌دانم تو می‌توانی این را بیش از حد احساس کنی

We’d make it through
ما این رو می‌سازیم بخاطر

A thousand dreams I still believe
هزار رویا که من باورشان دارم

I’d make you give them all to me
من می‌خواهم تو همۀ آن‌ها را به من بدهی

I’d hold you in my arms and never let go
من می خواهم در آغوشت بگیرم و هیچ‌وقت اجازه رفتن نداشته باشی

I surrender
من تسلیم

Every night’s getting longer
هر شب دیگری که می‌آید

And this fire is getting stronger, babe
و این آتش قوی‌تر است عزیزم

I’ll swallow my pride and I’ll be alive
من می‌خواهم غرورم را ببلعم و می‌خواهم زنده باشم

Can’t you hear my call
تو نمی‌توانی صدای من را بشنوی

I surrender all
همۀ من تسلیم

‘Cause I’d surrender everything
چون من می‌خواهم همه چیز تسلیم بشود

To feel the chance to live again
احساس می‌کنم فرصتی برای زندگی دوباره دارم

I reach to you
من به تو می‌رسم

I know you can feel it too
من می‌دانم تو می‌توانی این را بیش از حد احساس کنی

We’d make it through
ما این را می‌سازیم بخاطر

A thousand dreams I still believe
هزار رویا که من باورشان دارم

I’d make you give them all to me
من می‌خواهم تو همه آن‌ها را به من بدهی

I’d hold you in my arms and never let go
من می خواهم در آغوشت بگیرم و هیچ‌وقت اجازه رفتن نداشته باشی

I surrender
من تسلیم

Right here, right now, I give my life to live again

درست اینجا، همین حالا، زندگیم رو برای زندگی دوباره می‌دهم

I’ll break free, take me, my everything I surrender all to you

آزادیم رو می‌شکنم، من رو بگیر، همه چیزم رو، همه چیزم تسلیم توست

Right now, I give my life to live again

همین حالا، زندگیم ‌رو برای یک زندگی تازه می‌دهم

I’ll break free, take me, my everything I surrender all to you

آزادیم رو می‌شکنم، من رو بگیر، همه چیزم رو، همه چیزم تسلیم توست

Right now, I give my life to live again, I’ll break free, take me

همین حالا، زندگیم ‌رو برای یک زندگی تازه می‌دهم

 

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برترین‌ها