با ما همراه باشید

رویدادها

نتیجۀ مرحلۀ اول پنجمین دورۀ جایزۀ شاملو

منتشر شده

در

نتایج مرحلۀ اول پنجمین دورۀ جایزۀ شاملو

نتیجۀ مرحلۀ اول پنجمین دورۀ جایزۀ شاملو

نتایج مرحلۀ اول پنجمین دورۀ جایزۀ شاملو

پنجمین دوره جایره شعر احمد شاملو، هیأت داوران این جایزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ضمن سپاسگزاری از همراهی شاعران و  ناشران گرامی به اطلاع می‌رساند از میان آثاری که برای شرکت در جایزه‌ شعر شاملو ارسال شد،  ۱۵۸ عنوان واجد شرایط شرکت در جایزه بود و مورد داوری قرار گرفت. داوران بر مبنای دانش نظری شخصی و نیز معیارهای جایزه‌ شاملو مجموعه‌ها را طی بیش از سه ماه به دقت و بارها مورد بررسی قرار دادند. از جمله‌ این معیارها می‌توان به دوری از حدیث نفس در منطق بیانی آثار، درک حضور دیگری، پیوند شعر با جامعه، دیالکتیک امر شخصی و غیرشخصی و یا به عبارتی تبدیل امر شخصی به رؤیای بشریت، اهمیت روابط انسانی، دید انتقادی، اعتراضی و نوآوری در زبان و خیال اشاره کرد.

پس از جلسات بحث و تبادل نظر میان داوران، شش اثر به اتفاق آرا برای شرکت در مرحله‌ دوم انتخاب شد. هیأت داوران دور اول ضمن اشاره به این نکته که حتی کتاب‌های راه‌یافته به دور دوم با برخی از معیارهای جایزه‌ شاملو از قبیل نوآوری در زبان، تخیل، تعهد اجتماعی و مسوولیت تاریخی تطبیق همه‌جانبه نداشتند، اسامی کتاب‌های راه‌یافته به دور دوم را به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱. از رنج اشیا. نگین فرهودی. نشر حکمت کلمه

۲. بهار بیداری خرس‌هاست. حمید میرتقی. انتشارات هزاره‌ ققنوس

۳. سِفرِ سَفر. وحید داور. نشر حکمت کلمه

۴. لالکی. علی اسداللهی. نشر ارمغان کلمه

۵. و احتمال چاقوی ابراهیم. سیدرضا ملکی. نشر مانیا هنر

۶. و من فقط نگاه می‌کنم. افسانه مرادی. نشر حکمت کلمه

داوران مرحله‌ اول پنجمین دوره‌ جایزه‌ شعر احمد شاملو:

علیرضا آدینه ــ فرزاد کریمی ــ سعدی گل‌بیانی

 

نتیجۀ مرحلۀ اول پنجمین دورۀ جایزۀ شاملو

منبع ایسنا

 

مطالب بیشتر

  1. ویژگی‌های ضروری برای داوری جایزۀ شعر

برترین‌ها