با ما همراه باشید
Cafe Catharsis Birthday

شعر جهان

چند سروده از ادونیس

منتشر شده

در

چند سروده از ادونیس

 

چند سروده از ادونیس

  1. از یادها

چه مایه رنج را از سروده‌های خود تکاندیم

و افق را از پلکها لبریز کردیم و فریاد زدیم ای ابر

بر ما ببار!

ما آن فصل منتظریم

مشک پر آب خود را بگشای و بر ما فروریز

ای ابر

ای که از دریا به سوی ما آمده‌ای.

2

در رودخانه جاری شدیم

همانند زندگی

به گونه‌ی حباب درآمدیم

آب شدیم

و نهان شدیم

در دامن میوه‌ها،

در عیدها

شمع‌ها برافروختیم و نماز گزاردیم

و آرزومند شدیم

و آنگاه خدا را_بی‌هیچ میعادی_دیدار کردیم.

سرود

ناقوس‌ها روی پلکهای ما

و احتضارِ واژه‌ها

و من در میان دشت‌های واژه‌ها

شهسواری هستم بر اسبی از خاک

ریه‌ام شعر و چشم‌هایم کتاب.

در زیر پوسته‌ی واژه‌ها

بر کرانه‌ی کف‌های روشن

شاعری هستم که سرود و زندگی را بدرود کرد

برجای نهاده، پیش چشم شاعران

برای گنجشک‌ها، و کرانه‌های آسمان،

این مرثیه‌ی سوخته را.

جستجو

در خویش به جستجوی آنم

کز نادانی و از جوانی

رنگ دگری دهم به فردا.

اندر پیِ معنی‌ای که بتوان

در چهره‌ی دیگری درآورد

هم روی زمین و هم خدا را.

ستاره‌ها

گام می‌زنم،

گام می‌زنم و در ‌پی‌ام ستاره‌ها

سوی اختران روزِ دیگری

گام می‌زنند.

از گدازِ رنج تیره

مرگ و

رازها و

آنچه زنده می‌شود

گام‌های من

کشته می‌شوند و خون من

زنده می‌شود.

این منم که راه او هنوز

ناسپرده مانده است و

هیچ طالعی برای او رصد نکرده‌اند.

گام می‌زنم به سوی خویش

سوی روز دیگری و گام می‌زنند

در پی‌ام ستاره‌ها.

 

منبع

شعر معاصر عرب دکتر شفیعی کدکنی

شعر معاصر عرب

محمدرضا شفیعی کدکنی

نشر سخن

صص 217-214

مطالب مرتبط

  1. درباره‌ی ادونیس
  2. شعر گلها از امل دنقل
  3. بدر شاکر السیاب و شعری از او

 

برترین‌ها