با ما همراه باشید
NewRooz

شعر دهۀ هشتاد

«الهه‌ی ناز» شعری از «رضا جمالی حاجیانی»

منتشر شده

در

«الهه‌ی ناز» شعری از «رضا جمالی حاجیانی»

 

الهه‌ی ناز

به من نگاه کن

چون ذره‌بینی که علفی خشک را رشد می‌دهد

و می‌سوزاند

بر من نازل شدی

با لاعلاجی چشمانت

تا عاشقانه‌ها را بیهوده بر زبانم نیاورم

نامه را به لبانت خیس کردی و بستی

پستم کردی به سکوت

پستم کردی به نجواهای پنهان

در گودترین تاریکی‌ها کنارم بودی

در عمیق‌ترین حزن‌ها طرفم بودی

خونم با تو در چرخشی مدام شراب شد

و گذشته‌ها از یادم رفت

من دست‌هایم را می‌پذیرم

و دهانم را

دلم را قبول می‌کنم با ریشه‌هایش

اما این چشم را منکرم

من با چشم‌های تو جهان را دیدم

در چشم‌های تو جهان را دیدم

پس این‌جا بود

سمتی که دریا پریشانش شده بود

پس طعمِ زیبایی این است

زمین خوردن در ماه

زخمی نمی‌کند زانو را زخمی نمی‌کند

من در سرگردانی‌های زمینی‌ام مانده بودم

تاریک

در تمام حرکاتِ طولی و وضعی‌ام

تو در تاریکی من زیباترین بودی

تا مرزِ باریکِ رفتن می‌رفتی

با زیبایی کامل برمی‌گشتی

و روشنایی‌ات بالفطره بود

بر من نازل شدی

و ماهِ تمام

در کاسه‌ی سرم تابید

عمرم گذشته بود و

بسترِ خشک

با رعشه‌ی مرگ ماهیانش تنها بود

کودکانِ هراسان

سرگرم جمع کردن ماهیان بودند

سرگرم عادت کردن به انبوهی ِ مرگ

و من بر بستری خالی می‌گریستم

کودکی به شانه‌ام زد

«فایده‌ای ندارد فایده‌ای ندارد»

گریه‌ی من اما

برای مرگِ ماهی‌ها نبود

من غمگینِ ماهی نبودنم بودم

مصبِ من

به مصیبتِ مرداب می‌رسید

اگر نمی‌آمدی

اگر نمی‌آمدی از دستِ جنوب رفته بودم

کنارم باش

جهانم را روشن کن

«بنانم» را

این صفحه‌ی خش‌دارِ عاشقانه را:

باز ای ال…ناز

با دل من….ب

کاین غم جان….ا

برود ز برم

 

که بر گورم

سایه‌ی موی تو می‌خواهم و بادِ جنوب

یادداشتی بر کتاب «ماهیان خاکزی» سروده‌ی «رضا جمالی حاجیانی»

ماهیان خاکزی

رضا جمالی حاجیانی

نشر چشمه

صص29-33

مطالب مرتبط

  1. یادداشتی بر مجموعه شعر ماهیان خاکزی سروده‌ی رضا جمالی حاجیانی
  2. تسلیت

برترین‌ها