با ما همراه باشید

موسیقی خارجی

سلطانِ قلب‌های عربی صدای انقلابی آمال مثلوثی

منتشر شده

در

سلطانِ قلب‌های عربی صدای انقلابی آمال مثلوثی

 

 

دانلود

اگر می‌توانستم چشمانم را ببندم
و رویاها دستان مرا می‌گرفتند،
برمی‌خاستم و بر آسمان‌های نو پر می‌گشودم
و آن‌گاه حزن خود را فراموش می‌کردم.

اگر می‌توانستم در تخیل خود سفر کنم،
کاخ‌ها و شب‌هایی پرعشق خلق می‌کردم،
تا آنجا امیدهایم قد بکشند
و آن‌وقت دردهایمان را فراموش می‌کردیم.

 

دنیایی که مردمان امروز را در آن می‌بینیم،
سیمایی انباشته از ظلم، بدبختی و رنج دارد.
همراه با واقعیتی تلخ که همۀ خواسته‌هایمان را درو می‌کند.
دنیایی که دیواره‌های استبداد بالاتر می‌رود
و همۀ خیالات و رویاهای‌مان را خرد می‌کند
و سیاهی و خودخواهی را در قلب‌ها می‌نشاند…

ترجمه: فرزاد قباد

اگر می‌توانستم چشمانم را ببندم

برترین‌ها