با ما همراه باشید

معرفی کتاب

مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

منتشر شده

در

مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

«رضا جمالی حاجیانی» شاعر و نویسندۀ بوشهری پیشتر با دو مجموعه شعر ِ«چند ورقه مِه» و «ماهیان خاکزی» به جامعۀ ادبی معرفی شده است. در این دو مجموعه ما با شاعری بااحساس و عاطفی مواجهیم که زبان را با ظرافت و نکته‌سنجانه به کار می‌گیرد. در دفترهای قبلی او وفور تصاویر بکر، حال و هوای بومی، ایجاز، ایهام و آشنایی‌زدایی از ویژگی‌های بارز اشعار اوست. حال از این شاعرِ سروده‌های دلنشین و صمیمی مجموعۀ دیگری به نام «اَزِلیات» (اَز+ اِلی+ات) به همت نشر چشمه منتشر شده است.

مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

محور اصلی از+اِلی+ات همانگونه که از عنوان عاشقانۀ آن برمی‌آید تقابلِ عشق هستی‌بخش معشوق (اِلی) و مرگِ ناگزیر و نومیدکنندۀ آدمی‌ست. رویارویی اروس (شور زندگی) که در اسمِ اِلی متبلور می‌شود با تاناتوس (شور مرگ)، فارغ از هر نتیجه‌ای که از نظر شاعر دارد _اگر داشته باشد_ برای مخاطب فرصتی‌ست برای سفر به ژرفاهای روح، تأمل و خروج از جهانِ روزمرگی‌ها و عاداتی که رسالتشان دور کردن انسان از دغدغه‌های اصیل خویش است.

امید که با خواندن این اثر از تار و پود عشق و مرگ، ابریشمی ببافید پیش‌درآمد ِ خوشرنگ‌ترین پروانگی‌ها.

مجموعه شعر «اَزِلیات» سرودۀ رضا جمالی حاجیانی

مطالب بیشتر

  1. گفت‌وگویی کوتاه با رضا جمالی حاجیانی
  2. حسین سناپور و ماهیان خاکزی
  3. عکس‌نوشته‌هایی از اشعار جمالی حاجیانی
  4. سروده‌هایی از رضا جمالی حاجیانی
  5. عکس‌نوشته‌هایی از جمالی حاجیانی

 

برترین‌ها