با ما همراه باشید

موسیقی خارجی

The Power Of Love از Celine Dion

منتشر شده

در

The Power Of Love از Celine Dion

آهنگ The Power Of Love از Celine Dion

 

 

متن و ترجمه فارسی آهنگ:

 

The Power Of Love
قدرت عشق
The whispers in the morning
نجواهای صبح هنگام
Of lovers sleeping tight
عاشقانی که کنار یکدیگر آرمیده‌اند
Are rolling like thunder now
مثل صدای غرش غلت می خوری
As I look in your eyes
وقتی که من به چشمهات نگاه می کنم
I hold on to your body
محکم بدنت رو گرفتم
And feel each move you make
تا حرکاتت رو حس کنم
Your voice is warm and tender
صدات گرم و لطیفه
A love that I could not forsake
عشقی که نمی تونم رهاش کنم
cause I am your lady
چون من بانوی تو هستم
And you are my man
و تو مرد منی
Whenever you reach for me
هر موقعیکه تو به من برسی
Ill do all that I can
هر کاری که می تونم انجامش می دم
Lost is how Im feeling lying in your arms
چه حسی داشتم وقتی که در آغوشت بودم
When the world outsides too
وقتی دنیای بیرون هم همینطوره
Much to take
زیاد می گیره
That all ends when Im with you
پایان همه چیزه وقتی با تو هستم
Even though there may be times
هرچند ممکنه زمان باشه
It seems Im far away
ولی انگار من خیلی دورم
Never wonder where I am
هیچوقت تعجب نمی کنم که کجا هستم
cause I am always by your side
چون همیشه من کنار تو هستم

The Power Of Love از Celine Dion
آهنگ The Power Of Love از Celine Dion

cause I am your lady
چون من بانوی تو هستم
And you are my man
و تو مرد منی
Whenever you reach for me
هر موقعیکه تو به من برسی
Ill do all that I can
هر کاری که می تونم انجامش می دم
Lost is how Im feeling lying in your arms
چه حسی داشتم وقتی که در آغوشت بودم
When the world outsides too
وقتی دنیای بیرون هم همینطوره
Much to take
زیاد می گیره
That all ends when Im with you
پایان همه چیزه وقتی با تو هستم
Even though there may be times
هرچند ممکنه زمان باشه
It seems Im far away
ولی انگار من خیلی دورم
Never wonder where I am
هیچوقت تعجب نمی کنم که کجا هستم
cause I am always by your side
چون همیشه من کنار تو هستم
Were heading for something
ریاست داشتییم به چیزهایی
Somewhere Ive never been
و مکانی که هیچوقت اونجا نبودم
Sometimes I am frightened
کاهی من می ترسم
But Im ready to learn
ولی آماده ام که یاد بگیرم
Of the power of love
قدرت عشق رو
The sound of your heart beating
صدای ضربان قلبت
Made it clear
اینو روشن می کنه
Suddenly the feeling that I cant go on
ناگهان حس اینکه نمی تونم ادامه بدم
Is light years away
بعد سالها آشکار شد
cause I am your lady
چون من بانوی تو هستم
And you are my man
و تو مرد منی
Whenever you reach for me
هر موقعیکه تو به من برسی
Ill do all that I can
هر کاری که می تونم انجامش می دم
Lost is how Im feeling lying in your arms
چه حسی داشتم وقتی که درآغوشت بودم
When the world outsides too
وقتی دنیای بیرون هم همینطوره
Much to take
زیاد می گیره
That all ends when Im with you
پایان همه چیزه وقتی با تو هستم
Even though there may be times
هرچند ممکنه زمان باشه
It seems Im far away
ولی انگار من خیلی دورم
Never wonder where I am
هیچوقت تعجب نمی کنم که کجا هستم
cause I am always by your side
چون همیشه من کنار تو هستم
Were heading for something
اشراف داشتیم به چیزهایی
Somewhere Ive never been
و مکانی که هیچوقت اونجا نبودم
Sometimes I am frightened
کاهی من می ترسم
But Im ready to learn
ولی آماده ام که یاد بگیرم
Of the power of love

از قدرت عشق

(منبع: slac)

 

 

مطالب دیگر

  1. آهنگ زیبای Lili همراه با ترجمه
  2. آهنگ some one like you  از ادل
  3. آهنگ Time  از تام آدامز
ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برترین‌ها